Hjem

Adresse

Singers vei 7

1456 Nesoddtangen

Barnets beste i fokus


Kompetanse i barne- og foreldreveiledning

med målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos barn og personer som har ansvar for barn

10

Lang erfaring

 

Vi har lang erfaring med arbeid med barn og unge, på flere forskjellige arenaer.


Skole, fritid, idrett og familie.

20

Vi kan tilby hjelp og undervisning

 

Behøver du foreldreveiledning, eller behøver barnet ditt støtte, hjelp eller miljøterapi?

35

35 måter å hjelpe på

 

Vi har 35 utformede kurs, som tar utgangspunkt i barn og ungdom. Dette er kurs som jobber med: seksualitet, selvbilde, identitet, kjærlighet, skole, trivsel, mestring, undervisning og fritid.

Våre kurs

01

Foreldreveiledning (10-13 år)

 

- grensesetting

- voksenrollen

- den emosjonelle dialog

- inntoning og frorsteålse

- positiv oppmerksomhet

04

Forståelsesbasert matematikk


- matematisk førstehjelp

- forståelsesbasert matte

- problemløsing og metodefrihet

- det matematiske barnet

- spill og lek

02

Seksuelle overgrep mot barn

 

- forebygging

- grensesetting

- digitale ressurser

- mobil og internett

- seksualitet og samtykke

05

Barnet i fokus

 

- kartleggingssamtale

- globalt intervju og nettverkssamtale

- tiltaksplan og fremtidsplan

- selvbilde og selvtillit

- fremtidssamtale og evaluering

03

Barn, traumer og traumesensitivitet

 

- traumeforståelse

- selvregulering

- samregulering

- relasjonsarbeid

- tilknytning og sosial trygghet

06

Ditt barns selvbilde og sosiale mestring

 

- selvbilde, selvfølelse og selvtillit

- selvet og byggingen av det

- mestring, ros og anerkjennels

- kampen om tilværelsen

- tilbakemeldingsstrategier

Publikasjoner

1

2

3

Ditt barns selvfølelse

 

Gi barn og ungdommer  veiledning og tilrettelagt opplæring omkring temaene kropp, identitet og seksualitet. Målsettingen er å bidra til at flere får oppfylt sin rett til opplæring på eget nivå, ut fra egne forutsetninger. Kurset skal bidra til at målgruppen utvikler en bedre identitet og et positivt og bra selvbilde.

Oslo

17.00 - 21.00 - MANDAG

Barn, traumer og traume-sensitivitet 

 

Foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn.

Intervesnsjon og forebyggende arbeid.

Målsetningen med kurset er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de foreldrene som har større utfordringer enn andre. 

Oslo

17.00 - 21.00 - MANDAG

Seksuelle overgrep mot barn


Seksuelle overgrep mot barn er enhver aktivitet av seksuell karakter som involverer barn som på grunn av sin modenhet og/eller funksjonsnivå ikke kan samtykke til aktiviteten.

Denne veilederen hjelper deg med å finne digitale portaler, informasjon rundt hva overgrep er, og hvordan vi kan forebygge disse samt til hva vi voksne kan gjøre for at overgrep og uønsket adferd forhindres.


Andre teamer som tas opp er: samtykke og seksualitet.

Oslo

17.00 - 21.00 - TORSDAG

Våre prosjekter

 

Her ser du litt hva vi jobber med og våre tanker om barns velferd.

Galleri

Finn oss

Copyright © All Rights Reserved

Barneomsorgen Bolek Aleksandersson